Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Projekt START DRIVING pokračuje i letos

Roman Budský z platformy VIZE 0 svolal novináře do kongresového centra Kooperativy, aby je společně s ministrem dopravy Martinem Kupkou seznámil s letošním pokračováním projektu vzdělání pro mladé řidiče Start Driving. V roce 2023 proběhne dalších 70 vzdělávacích kurzů pro začínající řidiče po celé ČR.

V uplynulé dekádě byli ve srovnání s průměrem EU mladí řidiči v ČR nadprůměrně nebezpeční, proto je nutné pokračovat v jejich navazujícím vzdělávání i po závěrečné řidičské zkoušce.

Začínající mladí řidiči se mohou zdarma přihlásit do zdokonalovacích kurzů na www.startdriving.cz.

Mladí jedinci ve věku 18-24 let jsou nejohroženější věkovou skupinou účastníků silničního provozu. To platí nejen pro Českou republiku, ale i pro celou Evropskou unii. Evropská komise i Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu proto doporučují vícefázový způsob přípravy  nových řidičů.

„V roce 2024 se i Česká republika zařadí ke státům, které mají zaveden řidičák na zkoušku. Nejen zavedením zkušebního období pro novopečené řidiče, ale také zavedením zdokonalovacího kurzu pro potenciálně rizikové nové řidiče. Dané opatření společně s modelem  přípravy nových řidičů nazývaným L17, tj. možností řídit automobil již od 17 let pod dohledem zkušeného mentora, nepochybně výrazně zvýší připravenost nových řidičů na náročné podmínky v silničním provozu,“ uvádí ministr dopravy Martin Kupka.

Navazující vzdělávání nových řidičů musí cílit zejména na zdokonalování ovládání motorových vozidel a dopravně psychologické vzdělávání s primárním cílem působit na rozvoj žádoucích postojů nových řidičů.

„Kurzy musí být zaměřeny na zdokonalování techniky řízení motorového vozidla či zvládání rizikových situací. V žádném případě nesmějí v účastnících vyvolávat sebepřeceňující pocity. Příprava musí být zaměřena na demonstraci hrozících rizik v silničním
provozu,“ upozorňuje Roman Budský, dopravní expert z Platformy VIZE 0.

„Mladí řidiči 24 let jsou nejrizikovější skupinou řidičů – mají dva a půl krát vyšší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu. Ročně zaviní na 130 smrtelných nehod. Jako příčina nehody u nich dominuje rychlost, oproti ostatním řidičům hned dvojnásobná. A proto je
potřeba s nimi pracovat, nabídnout jim dodatečná školení řidičských dovedností, které je lépe připraví na krizové situace a podpoří u nich respekt k řízení. I to je důvodem, proč komise fondu zábrany škod již od roku 2020 mezi podpořené projekty zahrnuje právě Start Driving,“ upřesňuje Jan Matoušek, ředitel České kanceláře pojistitelů.

Projekt START DRIVING je zaměřen na zdokonalovací přípravu nových řidičů ve věku 18–24 let s řidičským oprávněním skupiny B. Efektivitu programu zvyšuje i to, že kurzů se mohou zúčastnit i rodiče mladých začínajících řidičů, učitelé autoškol i zkušební komisaři řidičů.

Od roku 2020 do konce roku 2022 se uskutečnilo celkově 196 kurzů na osmi polygonech v rámci celé České republiky. A například v loňském roce se jich zúčastnilo celkově 2 415 osob.

A jednalo se nejen o nové řidiče ve věku 18 až 24 let, kterých bylo 1 723, ale také o 375 jejich rodičů a 317 učitelů autoškol. „Projekt pokračuje i v letošním roce jako Start Driving 2023, naplánováno je dalších 70 vzdělávacích kurzů, kterých se mohou zúčastnit jak mladí řidiči a  jejich rodiče, tak i učitelé autoškol a zkušební komisaři řidičů. Bližší informace včetně přihlašovacího formuláře na jednotlivé kurzy, které jsou tradičně bezplatné, se nacházejí na webových stránkách projektu www.startdriving.cz,“ doplňuje předseda Asociace autoškol ČR
Aleš Horčička.

Harmonogram vystupujících:

  • Ing. Martin Diviš, MBA – Kooperativa pojišťovna
  • Mgr. Martin Kupka – Ministerstvo dopravy ČR
  • Mgr. Jan Matoušek – Česká kancelář pojistitelů
  • plk. Mgr. Michal Hodboď – Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR
  • PhDr. Michal Walter – Unie psychologických asociací ČR, z.s.
  • Pavel Dušánek – Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů
  • Ing. Aleš Horčička – Asociace autoškol ČR
Zdroj: Erich Handl, TK Start Driving
12.březen 2023