Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Průměrný věk osobních automobilů se blíží 14 rokům

Dle údajů CRV bylo ke konci loňského roku v ČR registrováno celkem  6 806 332 vozidel všech kategorií, předloni to přitom bylo jen 6 490 393 kusů. Celkový meziroční nárůst registrací činí 315 939 vozidel.

V r. 2007 bylo přitom poprvé v ČR zaregistrováno 524 609 ks vozidel. Z porovnání těchto údajů vyplývá, že z registru za rok 2007 mělo být vyřazeno  v souhrnu více než 208 000 ks silničních vozidel. Vykázaný údaj o počtu vyřazených vozidel však uvádí jen 117 329 ks (z toho 97 748 ks zrušeno a 19 581 ks exportováno). Průměrný věk vozového parku se snížil z 17,23 roku na 17,13 roku.
Osobních automobilů bylo registrováno 4 280 081 ks v průměrném věku 13,93 roku. Stav k 31.12.2006 byl 4 108 610 ks registrovaných osobních automobilů s průměrným stářím 13,87 roku. Průměrný věk osobních automobilů se zvýšil a přiblížil se hranici 14 let.
Průměrný věk autobusů se v průběhu roku 2007 v podstatě nezměnil a v konci roku 2007 činil 14,63 roku. Stejně tak počet autobusů zůstal prakticky stejný (v registru přibylo za rok 2007 pouze 85 autobusů). Přitom za rok 2007 bylo v ČR poprvé zaregistrováno 1 171 ks autobusů (949 ks nových a 222 ks ojetých z dovozu).
Počty registrovaných užitkových vozidel se zvýšily o celkem 68 577 ks, největší nárůst byl  v kategorii malých užitkových vozidel (N1). Vývoj průměrného věku užitkových vozidel je u každé kategorie poněkud odlišný.
V registru přibylo za rok 2007 také 37 428 ks motocyklů (včetně registrací mopedů). První registrace za rok 2007 přitom činily 44 214 ks (z toho 24 947 nových a 19 267 ojetých z dovozu). Vykázáno bylo 2 690 ks vyřazení. Průměrný věk motocyklového parku v ČR je stále značně vysoký (32,5 roku), oproti konci roku 2006 však došlo ke snížení o cca 0,5 roku.

17.únor 2008