Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Šéfové PSA a FCA podepsali dohodu o fúzi

Šéfové Fiat Chrysler Automobiles a francouzské skupiny PSA podepsali dohodu o sloučení. Fúze má trvat 15 měsíců, v nové společnosti bude každá ze stran vlastnit 50 % akcií. Vznikne tak čtvrtý největší výrobce aut z hlediska objemu a třetí největší z hlediska obratu.

„Vzniklý subjekt bude díky své finanční síle a dovednostem svých týmů velmi dobře připraven poskytovat inovativní, čistá a udržitelná řešení mobility po celém světě, a to jak v rychle se rozvíjejícím městském prostředí, tak ve venkovských oblastech. Zvýšení efektivity plynoucí z větších objemů a ze spojení síly a dovedností obou skupin umožní budoucímu subjektu nabízet ty nejlepší produkty, technologie a služby všem svým zákazníkům, ale také rychle reagovat na probíhající změny ve vysoce náročném automobilovém odvětví,“ uvedly automobilky.

Šéfem nové skupiny bude Carlos Tavares

Na základě souhrnné výsledovky za rok 20181 se očekává roční objem prodejů 8,7 milionu vozidel, konsolidovaný obrat téměř 170 miliard EUR2, zisk z provozní činnosti více než 11 miliard EUR3 a provozní ziskové rozpětí 6,6 %. Tato solidní konsolidovaná rozvaha poskytuje nové entitě finanční flexibilitu a značný manévrovací prostor, a to jak při provádění strategických plánů, tak při dlouhodobém investování do nových technologií.

Nový subjekt bude mít vyvážené a perspektivní zastoupení po celém světě, s portfoliem legendárních, vzájemně se doplňujících značek, které bude pokrývat všechny klíčové segmenty osobních vozů včetně luxusních a prémiových automobilů, dále pak budou v nabídce zastoupeny SUV, pick-upy a lehké užitkové vozy. Toto zastoupení bude těžit ze silné pozice FCA v Severní a Latinské Americe a z  postavení skupiny PSA v Evropě.

Zeměpisná rovnováha nové skupiny bude výrazně posílena: podle agregovaných údajů za rok 2018 bude 46 % jejího obratu dosahováno v Evropě, 43 % v Severní Americe. Fúze bude příležitostí k novému vymezení strategie v ostatních oblastech.

Zvýšení efektivity dosažené díky optimalizaci investic do platforem, řad motorů a nových technologií a díky úsporám z rozsahu umožní novému subjektu zlepšit nákupní výkon a vytvářet hodnotu pro zúčastněné strany. Více než dvě třetiny vozů se soustředí na dvě platformy: „small“ a „compact/midsize“, přičemž na každou platformu připadnou 3 miliony vozidel ročně.

Tyto úspory spojené s technologiemi, výrobky a platformami by měly představovat přibližně 40 % z 3,7 miliard EUR synergií za celý rok, zatímco nákupy budou představovat dalších cca 40 %, dosažených především díky úsporám z rozsahu a sladění cen. Zbývajících 20 % budou představovat jiné oblasti – marketing, IT, režijní náklady a logistika. Tyto odhadované synergie nepočítají s uzavíráním jakýchkoliv výrobních podniků. Od prvního roku by měly generovat kladný čistý peněžní tok a 80 % synergií by mělo být realizováno do konce čtvrtého roku. Celkové jednorázové náklady na dosažení těchto synergií se odhadují na 2,8 miliardy EUR.

Tyto synergie umožní novému subjektu masivně investovat do technologií a služeb, které budou formovat mobilitu budoucnosti, a zároveň splňovat náročné globální regulační požadavky vyplývající z nařízení o emisích CO2. Nový subjekt bude mít díky silnému celosvětovému R&D pokrytí k dispozici robustní platformu pro podporu inovací a další rozvoj svých dovedností a možností v oblasti elektrifikace, udržitelné mobility, autonomních automobilů a konektivity.

Nový subjekt bude mít efektivní strukturu řízení vyvinutou za účelem podpory výkonnosti. Představenstvo bude složeno z 11 členů, přičemž většina z nich bude nezávislých4. Pět z nich jmenuje FCA a její hlavní akcionář (včetně Johna Elkanna jako předsedy) a pět dalších skupina PSA a její hlavní akcionáři (včetně člena zastávajícího funkci senior direktora a místopředsedy). Po provedení operace bude v představenstvu zasedat jeden zástupce zaměstnanců z FCA a jeden ze skupiny PSA5. Generálním ředitelem bude během počátečního funkčního pětiletého období Carlos Tavares, který bude rovněž zastávat funkci člena představenstva.

Carlos Tavares, Mike Manley a jejich manažerské týmy prokázali vynikající schopnosti v oblasti ekonomické obnovy podniků a fúze různorodých výrobců. Tato zkušenost umožní rychlejší provedení fúze, napomohou tomu i solidní výkony obou skupin v posledních letech a jejich důkladné rozvahy. Nový subjekt bude schopen v rychle se měnícím automobilovém průmyslu rychle a efektivně fungovat.

Nizozemská mateřská společnost nového subjektu bude kótována na finančních trzích Euronext (Paříž), Borsa Italiana (Milán) a New York Stock Exchange a bude se opírat o silnou pozici ve Francii, Itálii a Spojených státech.

Zdroj: ČT 24
20.prosinec 2019