Kategorie
Značky
Regiony
 
 

SAČR a SISA se ohradily proti pomluvám

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel (SAČR) a Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) se ohradily proti dehonestaci nezávislých servisů.

Přinášíme plnou verzi jejich prohlášení:

Se znepokojením jsme v poslední době zaznamenali několik nevhodných reklam, článků a reportáží, které tak či onak znevažují práci a kvalitu služeb nezávislých autoservisů v České republice. Těch je u nás více než 6000. Většina z nich poskytuje kvalitní služby k plné spokojenosti četných a hlavně stálých zákazníků. To je nesporná realita, jinak už by tyto autoservisy nebyly na daném trhu vůbec konkurenceschopné.

Navíc autoři a producenti těchto mediálních materiálů zcela opomíjejí význam konkurenčního prostředí a hospodářské soutěže v oblasti údržby a oprav motorových vozidel, jakož i v distribuci náhradních dílů pro tato vozidla. Zcela stranou přitom ponecháváme obsahovou náplň a podmínky hodnocení testů některých autoservisů.

V této souvislosti považujeme za nutné se k této záležitosti vyjádřit.

1. V České republice stejně jako jinde v Evropě existují autorizované autoservisy, které svoji činnost vykonávají mimo jiné na základě smlouvy s výrobci či importéry vozidel, a autoservisy nezávislé. Mnohé z nich jsou ale zapojené (i smluvně) do některého autoservisního konceptu, takže v jejich případě se také jedná o určitý smluvní vztah. Rozlišení na “značkové” a “neznačkové” autoservisy, byť je zažité, není přesné, ani správné a navíc je poněkud zavádějící.

2. Je nesporné, že jak autorizované, tak nezávislé autoservisy, mají určitá specifika ve své činnosti, své přednosti i slabší stránky. Zásadně to ale nelze paušalizovat a už vůbec to není možné a priori spojovat s kvalitou jejich práce a služeb. Pokud už budeme chtít uvedené autoservisy nějak rozlišovat, pak z pohledu zákazníka nikoli na autorizované a nezávislé, nerozlišujme je ani na velké a malé, ale chcete-li jen na “dobré” a “méně dobré”. K “rádoby autoopravářům, resp. k tzv. fušerům” se v tomto kontextu vůbec nevyjadřujeme. Budiž jasně uvedeno, že kvalitní služby je schopen poskytovat jak autorizovaný, tak nezávislý autoservis, jak autoservis velký, tak ten malý.

Nezávislé autoservisy zakládali často ti nejlepší odborníci, nezávislé autoservisy v mnoha případech vedou vynikající autoopraváři, pracují tam kvalitní a zodpovědní mechanici. Kvalitní nezávislé autoservisy jsou dobře vybavené, mají požadované know-how a mnohdy bližší vztah ke svým zákazníkům.

Autorizované autoservisy mají vesměs standardně seriózní úroveň práce a kvality služeb, odpovídající i stále vyšším požadavkům na ně kladeným ze strany výrobců nebo importérů vozidel, mají povinné kvalitní technické vybavení, zajištěná pravidelná odborná školení mechaniků i vedoucích pracovníků a jsou daleko více v hledáčku nejrůznějších kontrolních orgánů. Také některé ceny (např. dílů, servisních paketů apod.) v autorizovaných autoservisech se v posledních letech snížily.

3. Kvalita práce a celková úroveň služeb autorizovaných i nezávislých autoservisů – to je lapidárně řečeno vždy v závislosti na konkrétních lidech, na jejich přístupu k práci i k zákazníkům, na elementárním pořádku, na smyslu pro odpovědnost a snad i trochu na určité stavovské/řemeslnické cti atd., a neodvíjí se od toho či onoho vývěsního štítu provozovny. O úspěšnosti či neúspěšnosti konkrétního autoservisu rozhoduje zákazník! Zákazníci už dnes většinou mají “své” autoservisy, kde jsou spokojení a volí je bez ohledu na “značkovost” nebo “neznačkovost”. Regionálně se o dobrých autoservisech ví. O prosperitě autoservisu a jeho budoucnosti rozhodují zákazníci, rozhodně ne kupříkladu masmédia.

4. „Fungující hospodářská soutěž je vlastním zájmem všech soutěžitelů, profitují z ní ale především spotřebitelé.“

A tak by to mělo být i nadále. Ačkoliv celková úroveň českých autoservisů se za poslední desetiletí nepochybně zvýšila, a platí to jak pro autorizované, tak pro nezávislé autoservisy, určité problémy a rezervy pochopitelně existují. Nelze je ovšem paušalizovat a zatracovat jednu či druhou skupinu autoservisů. Obě mají a musejí mít své místo na trhu údržby a oprav motorových vozidel.
Majitel vozidla musí mít svobodnou volbu vybrat pro své vozidlo ten správný autoservis. Pokud se splete a není spokojen se službami a odvedenou prací jakéhokoliv autoservisu, tak do něho prostě již příště nepojede.

V Praze dne 22. dubna 2013 

24.duben 2013