Kategorie
Značky
Regiony
 
 

SAP dnes zveřejnil registrace vozidel

První registrace nových a ojetých silničních vozidel v ČR za leden až srpen 2006

I. osobní automobily kat. M1 a malá užitková vozidla kat. N1

I.1 Nová vozidla

V průběhu ledna až srpna 2006 bylo v České republice poprvé zaregistrováno celkem 114 862 ks nových automobilů kategorií M1 a N1. Oproti stejnému období roku 2005 je to jen o 3,34 % (to je o 3 714 ks) více.

I.2 Ojetá vozidla

Za hodnocené období roku 2006 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 116 705 ks ojetých automobilů (kategorií M1 a N1). Jedná se o ojetá vozidla dovezená do ČR. Oproti stejnému období roku 2005 byl za tyto kategorie zaznamenán nárůst prvních registrací ojetých o 16,41 % (o 16 452 vozů).

V souvislosti s trvalým růstem dovozů ojetých automobilů do České republiky je na tomto místě nutno připomenout dvě rozhodnutí orgánů Evropské unie. První dotlačilo Českou republiku nejprve k další liberalizaci dovozů ojetin (se zřejmým cílem přesunout ekologicky méně šetrné automobily směrem „na východ“) a následující druhé, které se týká zavedení ekologické daně z provozu motorových vozidel. V praxi to znamená, že tyto ekologické daně se budou v mnohem větší míře týkat právě zemí, do kterých byly ojeté automobily, na základě zmíněné a do značné míry vynucené liberalizace trhu, masově exportovány (tedy i ČR a tím i jejich obyvatel).

****************************

Podíl vozidel značky Škoda na trhu osobních automobilů (kat. M1) dosáhl za dané období 40,83 % (registrováno 34 212 ks), podíl osobních automobilů z TPCA (Citroen C1 + Peugeot 107 + Toyota Aygo) se oproti údaji za první pololetí roku 2006 opět zvýšil a přesáhl již 1 % (1,02 %, registrováno 856 ks). V souhrnu se tak osobní vozy tuzemské výroby podílejí na trhu nových osobních automobilů v ČR 41,86 % (mimo výše uvedené je zde započteno ještě 6 ks osobních automobilů značky Kaipan).

Na trhu malých užitkových vozidel kat. N1 dosahuje podíl českých výrobců celkem 22,87 %, z toho zn. Škoda 22,84 % (zaregistrováno 7 094 ks). Podíl ostatních českých výrobců je zanedbatelný a činí 0,03 % (započteno 9 ks vozidel zn. Magma a 1 ks Peugeot 107).

Podíl vozidel z domácí výroby na trhu osobních automobilů a malých užitkových vozidel celkem (kat.M1 + N1) v souhrnu za leden až srpen 2006 činil 36,72 % (z toho 35,96 % značka Škoda, automobily z TPCA v Kolíně 0,75 % a ostatní 0,01 %).

****************************

II. Nákladní automobily (nad 3 500 kg celkové hmotnosti = kat. N2 + N3)

 V průběhu ledna až srpna 2006 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 6 010 ks nových a 2 196 ks ojetých nákladních vozů kategorie N2 a N3. Oproti stejnému období roku 2005 je to:

q     u nových o 11,30 % (o 610 ks) více;

q     u ojetých o 6,39 % (o 150 ks) méně.

Souhrnný podíl tuzemských výrobců na registracích nákladních automobilů kategorií N2 a N3 představuje 4,96 % (bylo zaregistrováno celkem 298 ks, z toho 169 ks značky Avia, 125 ks značky Tatra, 3 ks značky Praga a 1 ks značky Liaz).

****************************

III. Autobusy

Za leden až srpen 2006 bylo v ČR poprvé zaregistrováno 531 ks nových 85 ks ojetých autobusů (kategorie M2 a M3). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 se první registrace nových autobusů zvýšily o 24,94 % (to je o 106 ks) a u ojetých (z dovozu) došlo ke zvýšení o 26,87 % (18 ks).

Podíl českých výrobců autobusů na domácím trhu dosáhl 65,16 %, z toho Karosa/Irisbus  44,44 % (registrováno 236 ks), SOR 19,96 % (106 ks) a ostatní (Tedom) 0,75 % (4 ks).

****************************

IV. Motocykly

Za osm měsíců roku 2006 bylo v ČR poprvé zaregistrováno celkem 26 092 ks motocyklů a mopedů (kat. L), což je o 30,45 % (o 6 090 ks) více než za stejné období roku 2005. Registrace nových motocyklů přitom vzrostly o 30,16 % (+ 3 714 ks) a registrace ojetých narostly o 30,91 % (o 2 376 ks).

Podle výstupů z CRV působí na českém trhu více než 100 výrobních značek motocyklů a mopedů. Podíl českých výrobců na tomto trhu činí 1,185 %; tento podíl je tvořen značkou Jawa (1,160 %) a Praga (0,025 %).

VI. Registrace silničních vozidel za leden až srpen – souhrn:

Celkem silniční vozidla (= osobní M1 + malá užitková N1 + nákladní N2 a N3 + autobusy M2 a M3 + motocykly a mopedy + ostatní).

 V ČR bylo za leden až srpen roku 2006 poprvé zaregistrováno 291 919 ks silničních vozidel, z toho 160 621 ks (56,20%) nových a 131 298 ks (44,98 %) ojetých (ve stejném období roku 2005 byl celkový podíl ojetých „pouze“ 43,21 %). Registrace silničních vozidel byly oproti stejnému období roku 2005 vyšší o 32 265 vozidel (to je o 12,43 %). U nových došlo k nárůstu o 8,92 % (to je o 13 159 ks vozidel), u ojetých se však první registrace zvýšily o 17,03 % (to je o 19 106 vozidel).

Pokud z výše uvedeného vybereme jen motorová vozidla, je situace z tohoto pohledu ještě méně příznivá. Nárůst u nových motorových vozidel činí jen 6,30 % a podíl ojetých vozidel z dovozu na prvních registracích se blíží 50 %.

24.září 2006