Kategorie
Značky
Regiony
 
 

SAP spouští kampaň „Auta nás baví“

Sdružení automobilové průmyslu zahajuje kampaň s názvem „Auta nás baví“, která má podpořit zájem o technické vzdělávání.

„Automobilový průmysl dlouhodobě pociťuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Stále budeme potřebovat nové odborníky, nejen inženýry, ale i další lidi s technickým vzděláním. Chceme se proto podílet na jejich výchově a přípravě a také zvyšovat prestiž technického vzdělávání“, uvedl minulý týden Martin Jahn, prezident Sdružení AP.
 
Sdružení automobilového průmyslu (Sdružení AP) proto zahajuje kampaň s názvem „Auta nás baví“, která má podpořit zájem o technické vzdělávání.Přestože v současné době řada firem českého automobilového průmyslu vzhledem k probíhající ekonomické recesi propouští nebo uvažuje o propouštění pracovníků, je nutno se dívat do budoucnosti.
 
Očekává se, že za několik málo let budou kvalifikovaní lidé s technickým vzděláním chybět. I současné propouštění se týká převážně méně kvalifikované pracovní síly. Sdružení AP provedlo mezi členskými firmami průzkum dopadů recese na zaměstnanost pro období od července 2008 do června 2009, který tyto předpoklady potvrdil.
 
Cílem kampaně „Auta nás baví“ je zvýšit počet žáků devátých tříd, kteří se hlásí na střední školy a odborná učiliště s technickým zaměřením. Oživit zájem o tyto obory chce i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. „Připravili jsme akční plán na podporu odborného vzdělávání, který by měl významným způsobem přispět k užší spolupráci škol a zaměstnavatelů, umožnit žákům, aby se seznámili s reálným pracovním prostředím.
 
Zvýšený důraz budeme také klást na inovaci systémů kariérového poradenství, včetně vzdělávání poradenských pracovníků na základních školách. Od zaměstnavatelů pak očekáváme aktivní a konstruktivní přístup, spolupráci v profesním poradenství, při tvorbě vzdělávacího obsahu a například také to, že v rámci svých strategií společenské odpovědnosti budou školy vnímat jako klíčové partnery,“ uvedl ministr Ondřej Liška.
 
Hlavním nástrojem kampaně je webový portál www.autanasbavi.cz, který bude spuštěn 17. prosince 2008 a přinese informace o možnostech studia technických oborů a následném uplatnění v automobilovém průmyslu. Firmy budou na portálu prezentovat například dny otevřených dveří, nabídky exkurzí, informace o zaměstnaneckých výhodách a benefitech, představí své zaměstnance a společné projekty se školami.
25.prosinec 2008