Kategorie
Značky
Regiony
 
 

SDA zveřejnil květnové registrace

Tajemník SDA Pavel Tunkl oznámil tuto středu výsledky květnových registrací vozidel. S výjimkou osobních automobilů všechny ostatní kategorie silničních motorových vozidel zaznamenaly další pokles.

Meziroční nárůst u osobních automobilů v květnu 2009 byl 20,5%, celoročně (za 1-5) pak činil 5,5%. Oproti předchozím měsícům v květnu také výrazněji stoupl podíl firemních OA na 49%, celoročně pak činí 38,6% z celkového počtu 62 944 registrovaných OA.

V kategorii lehkých užitkových vozidel (LUV) došlo v květnu k propadu o 80,7%, celoročně pak 55%.Pokud hodnotíme firemní automobily do 3,5T (OA + LUV), pak květnový pokles oproti roku 2008 činí 19%, celoročně 29,4%. To znamená, že změna zákona o DPH umožňující od 1.4.2009 odpočet DPH u firemních OA se sice projevila ve vyrovnání počtu registrovaných firemních OA s rokem 2008, ale nenahradila propad u LUV.

Registrace nákladních automobilů (kategorie N2 a N3) klesly o 52,8%, autobusů o 44% a motocyklů o 16,5%.Registrace dovezených osobních automobilů se snížily o 42%.Počet trvale vyřazených zrušených vozidel vzrostl v letošním roce o 240%.Podrobné přehledy jsou uvedeny na portálu http://portal.sda-cia.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

13.červen 2009