Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Sdružení AP a KOVO mají deklaraci

Představitelé Sdružení automobilového průmyslu a Odborového svazu KOVO podepsali ve středu společnou deklaraci o třech bodech. Přinášíme její plné znění.

Sdružení automobilového průmyslu (dále jen Sdružení AP) jako představitel firem zapojených do činnosti Sdružení AP v ČR a Odborový svaz KOVO (dále jen OS KOVO) zastupující zájmy zaměstnanců pracujících ve firmách Sdružení AP v České republice deklarují, že jsou ve shodě ve třech níže uvedených oblastech, které v současné době nejvíce limitují tuzemský automobilový průmysl, který je důležitým zdrojem ekonomické prosperity, zaměstnanosti a inovací České republiky.

 

1/ Ovlivňování vzdělávací soustavy ve směru k potřebám trhu práce – obě strany budou prosazovat společný zájem, kterým je zlepšení situace v oblasti vzdělávání v technických oborech na všech úrovních (učňovské, střední, vysokoškolské).

 

 

2/ Problematika dovozu ojetých vozidel – obě strany se shodují na potřebě omezit nekontrolovaný dovoz technicky, bezpečnostně či ekologicky nevyhovujících ojetých vozidel do ČR, který poškozuje nejen tuzemský automobilový průmysl, ale je zejména hrozbou pro životní prostředí a bezpečnost silničního provozu. Jednotné negativní stanovisko zaujímají k úplné liberalizaci dovozu ojetin, která vstoupila v platnost 1. července 2006 a měla za následek zvýšení dovozu přestárlých vozidel za hranicí životnosti se stářím nad 10 let. V této souvislosti diskutují možná opatření, která se k řešení nabízejí, zejména změny v oblasti silniční daně, zpřísnění výkonu stanic technické kontroly a stanic měření emisí.

 

3/ Zaměstnávání cizinců – v případě, že půjde o kvalifikované zaměstnance, kteří na trhu práce v ČR chybí a budou mít stejné podmínky jako čeští zaměstnanci, panuje jednotné stanovisko, že jejich příchod do ČR je možno podpořit. Obě strany se v této souvislosti rovněž shodují na tom, že bude nutné hledat zákonná opatření, která by zabránila situaci, kdy by tito zaměstnanci pouze krátkodobě využili firemní znalosti a dovednosti a po zaškolení a zapracování by odcházeli do jiných zemí EU. Přitom nezměněno zůstává stanovisko OS KOVO, které se kategoricky staví proti tzv. „sociálnímu dumpingu“ a ne zcela férovému jednání některých firem zprostředkovávajících agenturní zaměstnance.

 

 

V Praze 5. prosince 2007

za Sdružení automobilového průmyslu:                         za Odborový svaz KOVO:

………………………………………..                        ………………………………………..

 

    Dr.h.c. Ing. Vratislav Kulhánek v.r.                                       Josef Středula v.r.

                 prezident                                                                       předseda

Sdružení automobilového průmyslu                                  Odborového svazu KOVO

 

16.prosinec 2007