Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Sdružení AP kritizuje páteční zákaz jízd kamionů

Vláda ČR na svém středečním zasedání schválila návrh na celoroční páteční zákaz jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti. „Stalo se tak, aniž by byla naplněna součást jejího programového prohlášení týkající se přímo této problematiky,“ uvedl v informaci rozeslané médiím ředitel Sdružení AP Antonín Šípek.

 

Každý pátek v době od 15 do 18 hod. se nákladní silniční doprava v ČR zcela zastaví a veškerá vozidla nad 7,5 t celkové hmotnosti, nacházející se v této době nejen na dálnicích a silnicích I. třídy, ale na všech pozemních komunikacích, budou nucena zaparkovat na území České republiky.

 

Sdružení AP rozhodnutí podrobuje kritice

Programové prohlášení vlády, část Doprava totiž mimo jiné uvádí: "Přesná doba trvání omezení během jednotlivých dnů bude určena na základě výsledků činnosti pracovní skupiny složené ze zástupců koaličních stran, Ministerstva dopravy, Policie ČR, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, dopravců a odborné veřejnosti, která formuluje svá doporučení." Dle nám dostupných informací, potvrzených i představiteli dopravců (ČESMAD Bohemia), tato pracovní skupina žádné doporučení dosud nezformulovala s tím, že doporučení bude provedeno až na základě předložení nezávislého odborného rozboru předmětné problematiky této pracovní skupině. Další jednání pracovní skupiny na MD ČR však již nebylo svoláno. Vláda tedy dle našeho názoru nepostupovala v souladu se svým vlastním programovým prohlášením. 

 

Rovněž musíme odmítnout vyjádření ministra životního prostředí pana Martina Bursíka pronesené na tiskové konferenci po zasedání vlády, že tímto návrhem dohází k harmonizaci víkendových omezení s okolními zeměmi. Toto vyjádření by platilo pouze v případě, že za víkend se považuje sobota a neděle. Navržený páteční zákaz je však totální disharmonizací, neboť u sousedních států není páteční zákaz jízd v navrhovaném rozsahu v současné době nikde uplatňován (viz tabulka v příloze). Heslo „Evropa bez bariér“, proklamované vládou České republiky, je celoročním pátečním zákazem jízd vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti zcela popřeno.

 

14.září 2008