Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Sdružení AP zveřejnilo vývoj nehodovosti

Od počátku roku 1980 do konce roku 2006, tedy za uplynulých 27 let, došlo na českých silnicích ke 3 759 733 nehodám, při nichž bylo 31 946 osob usmrceno a 788 479 osob zraněno.

Výše hmotné škody odhadnutá při 2 812 923 nehodách, ke kterým došlo v letech 1992 až 2006, představuje hodnotu přes 100 miliard Kč. Na jednu nehodu tak v průměru připadá odhadnutá škoda ve výši 35 935 Kč. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo Sdružení automobilového průmyslu. Byť vývoj některých ukazatelů se může zdát relativně příznivý, ve srovnání s evropskými zeměmi jsou v ČR dosažené poměrové hodnoty stále neúměrně vysoké. Počet usmrcených osob na 100 nehod má od roku 2002, i přes stále relativně vysoký absolutní počet usmrcených, klesající tendenci. V počátku osmdesátých let přesahoval tento poměr hodnotu 1,6 a v roce 2006 činil 0,51. Stejně tak u počtu zraněných na100 nehod byl zaznamenán pokles – 15,01 zraněných v roce 2006 (v počátku osmdesátých let více než 30). Rovněž počet usmrcených osob na 100 000 v ČR registrovaných motorových vozidel klesá. Poměr 17,87 dosažený v roce 2006 je nejnižší od roku 1990.

1.únor 2007