Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Seminář Export služeb bude v říjnu

Portál BusinessInfo.cz a Česká agentura na podporu obchodu zvou na seminář “Export služeb”, který se bude konat 5. října 2006 v Praze v hotelu Pyramida. Přednášet budou mimo jiné zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Úřadu vlády ČR či Czech ICT Alliance.
 
Ing. Ivan Jukl, generální ředitel CzechTrade promluví o roli agentury CzechTrade a její pomoci českým exportujícím firmám. Ing. Lucie Šestáková z odboru vnitřního trhu a služeb EU Ministerstva průmyslu obchodu ČR informuje o nově schválené Směrnici o službách v EU se zdůrazněním změn, které to přináší českým exportérům. Liberalizaci služeb v EU a grantovým informačním projektům se ve svém vystoupení bude věnovat JUDr. Jan Rouček z odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. O svých praktických zkušenostech s členstvím ve vývozních aliancích pohovoří zástupci aliance Czech Water Technologies a Czech ICT aliance.
 
Přihlášku na seminář a další detailní informace o akci naleznete v Kalendáři akcí portálu BusinessInfo.cz či na www.czechtrade.cz/vzdelavani.
14.září 2006