Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Senát schválil novelu zákona o silničním provozu

Po Poslanecké sněmovně schválil 11. prosince také Senát návrh novely zákona o silničním provozu, která zajistí, že obecní policiím i po 1. lednu 2009 zůstane zachováno právo měřit rychlost vozidel v silničním provozu, upozornil Václav Špička z Autoklubu ČR.

K tomu, aby se tato novela stala platnou, je třeba, aby ji ještě podepsal prezident republiky a aby byla do konce prosince vyhlášena ve Sbírce zákonů.
 
Nově schválená právní úprava by od 1. ledna 2009 měla stanovit následující:
 
„(1) Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích je policie (tj. Policie České republiky) a obecní policie oprávněna měřit rychlost vozidel. Obecní policie tuto činnost vykonává na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií.
 
(2) Obecní policie může měřit rychlost výhradně v úseku určeném policií, jehož počátek je ve směru silničního provozu označen přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“. Konec tohoto úseku je označen přenosnou dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“.“.
 
Strážníci obecních policií budou i nadále oprávněni rychle jedoucí vozidla zastavovat a jejich řidiče pokutovat, budou-li ochotni pokutu zaplatit, v blokovém řízení.
 
Jakkoli je z důvodu ochrany soukromí označování míst zejména s pevnými radary vybavenými kamerou prospěšné a i v zahraničí celkem běžné, již nyní vyvolává pochybnost například požadavek novely zákona, aby dopravní značky upozorňující na radary městské policie byly výlučně přenosné. Pochybnosti vyvolává i fakt, že schválený zákon nevyžaduje, aby se stejné upozornění na pevné radary pořizující záznam z veřejného prostranství uplatnilo též na radary provozované Policií České republiky.
 
Ani nová úprava navíc zřejmě nebude ušetřena pozdějších změn. Měření rychlosti vozidel se totiž týká také návrh skupiny poslanců, který byl jako tisk č. 679 předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu k projednání 10. prosince 2008.
25.prosinec 2008