Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Senátoři navrhují zvýšení bodů z 12 na 18

Skupina senátorů předložila dne 20. července 2009 k projednání Senátem Parlamentu návrh novely zákona o silničním provozu. Jejich návrh mimo jiné předpokládá, že by mělo dojít ke zvýšení celkové hranice bodů v bodovém hodnocení řidičů ze současných 12 na 18 bodů, oznámil Václav Špička z Autoklubu ČR.

Autoklub ČR v minulosti rovněž navrhoval, aby hranice celkového počtu bodů v bodovém hodnocení, při jejichž dosažení řidič ztratí své řidičské oprávnění, činil právě 18 bodů, podobně jako je tomu ve Spolkové republice Německo. S podobným návrhem vystoupil zástupce Autoklubu ČR také na jednání expertní skupiny při Ministerstvu dopravy již v roce 2007, expertní skupina se však bohužel k tomuto návrhu postavila zamítavě.
 
V souvislosti se zvýšením hranice bodů Autoklub ČR rovněž navrhoval, aby při prvním vybodování (tj. dosažení celkového počtu bodů) byla zkrácena dobu, po kterou řidič pozbývá řidičské oprávnění, na méně než 1 rok (např. na 3 nebo 6 měsíců), přičemž teprve při opakovaném dosažení celkového počtu bodů by řidič pozbyl řidičské oprávnění na 1 rok. Také tento návrh měl posílit výchovný účinek bodového systému a dát řidičům, kteří se vybodovali poprvé (třeba i jen díky jediné blokové pokutě), šanci prokázat, že se ze své chyby ponaučili. Ani tento návrh však nebyl expertní skupinou akceptován.
 
Autoklub ČR proto vítá snahu o zahájení seriózní diskuze o zvýšení celkového počtu bodů. Pro tuto diskuzi snad bude dán dostatečný prostor, neboť Senát na svém jednání dne 24. července 2009 propustil návrh do dalšího projednávání.
3.srpen 2009