Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Siemens daroval Diakonii milion korun

V průběhu letošního roku zorganizoval český Siemens sbírku pro Diakonii s cílem pomoci těm, které pandemie koronaviru zasáhla nejcitelněji: postiženým v chráněných dílnách, sociálně znevýhodněným rodinám, rodičům samoživitelům, seniorům a dětem, které se nemohly aktivně účastnit distanční výuky.

Částku, kterou zaměstnanci vybrali, zdvojnásobila firemní nadace Siemens Caring Hands a dar tak přesáhl 1 milion korun. „Ve složitých situacích, jako je ta současná, si všichni přejeme, abychom mohli udělat nebo darovat víc – a to jsme tentokrát mohli a plně jsme toho využili,“ uvedl Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.

Vybrané peníze Diakonie rozdělila mezi své projekty a pobočky v celé České republice tak, aby pomoc směřovala tam, kde zaměstnanci Siemens peníze darovali. Navíc byly vybrány lokality, kde bylo kvůli dopadu koronavirové krize pomoci nejvíce třeba.

„Děkujeme společnosti Siemens a jejím zaměstnancům za výjimečnou podporu a rychlou adresnou pomoc. Pandemie koronaviru zasáhla všechny služby Diakonie a pro některé znamenala vážné existenční ohrožení. Dobře víme, že solidarita a pomoc potřebným není samozřejmost, a o to víc nás těší, že zaměstnanci společnosti Siemens vnímají práci Diakonie pro ty nezranitelnější jako smysluplnou a důležitou,“ uvedl generální ředitel Diakonie ČCE Jan Soběslavský.

Nouzový stav a zastavení ekonomiky výrazně zasáhly chráněné dílny, které zaměstnávají osoby se zdravotním a mentálním postižením. Finanční podpora Siemens pomohla znovu rozjet výrobu čokoládových pralinek ve Valašském Meziříčí a obnovit provoz v dílnách Brumovicích, Hustopečích a v Kolíně.

Příspěvek dostala také řada domovů a stacionářů pro seniory, aby jejich provoz mohl pokračovat i za zvýšených hygienických opatření. Podpora putovala do domovů a stacionářů pro Seniory v Brně, Sobotíně a Ostravě. Pro seniory, o které se stará pražská terénní služba byly ze sbírky zajištěny vitamíny.

Pandemie koronaviru citelně zasáhla všechny školou povinné děti, nejcitelněji však její dopad pocítily děti ze sociálně slabých rodin a děti navštěvující speciální školy. Aby bylo jejich vzdělávání v době pandemie co nejefektivnější, byla z daru společnosti Siemens podpořena řada programů zaměřených na doučování dětí. Doučovací programy byly podpořeny ve Vrchlabí, Praze, Plzni a Ostravě, v Mostě byly podpořeny rodiny pěstounů. Ochranné prostředky a vybavení potřebné pro provoz speciálních škol za zvýšených hygienických opatřeních byly z daru zajištěny v Hradci Králové, Trutnově, Vlašimi a v pražských Stodůlkách.

„Jsem velmi hrdý na stovky našich zaměstnanců, kteří se do sbírky zapojili. Přestože je současná mimořádná doba složitá pro každého z nich, rozhodli se pomoci těm, na které se často zapomíná,“ uvedl ke sbírce generální ředitel českého Siemensu. „I proto jsme se jako firma rozhodli pomoc Diakonii ještě rozšířit a bezplatně vybavíme spolehlivou protipožární ochranou domov pro seniory se zvláštním režimem ve středočeských Krabčicích,“ dodal Eduard Palíšek.

 

Zdroj: Lenka Hlavatá
27.prosinec 2020