Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Škoda Auto je partnerem ČVUT Media Lab

 
Foto: Piskacek & Benes Consulting
 
Zleva Václav Havlíček, Vladimír Mařík, Martin Jahn a Jaroslav Doležal. Martin Jahn je členem představenstva společnosti Škoda Auto, ostatní pánové patří ke spoluzakladatelům nadace ČVUT Media Lab.
 

Zástupci společnosti Škoda Auto a nadace ČVUT Media Lab podepsali 7. listopadu smlouvu o spolupráci mezi oběma subjekty.
 
Smlouva o partnerství byla podepsána na dobu tří let, během nichž Škoda Auto podpoří nadaci částkou ve výši jednoho milionu Kč ročně. Prostředky budou použity pro realizaci řady projektů z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. ČVUT Media Lab finančně podporuje studentské týmy, které řeší nejrůznější projekty a provádějí výzkum v konkrétních oblastech. S formulací problému mohou přijít samotní studenti nebo jej specifikují partneři a členové nadace.
Finanční prostředky rozděluje Správní rada nadace na základě doporučení Vědecké rady. V obou orgánech působí významní představitelé českých vysokých škol a průmyslové sféry z celé České republiky. Transparentní grantový systém podléhá kontrole partnerů a členů nadace. ČVUT Media Lab má celostátní působnost – podporu může získat student libovolné vysoké školy v ČR, pokud prokáže dostatečnou kvalifikaci či inovační charakter navrhovaného řešení. Další informace o nadaci ČVUT Media Lab získáte na internetových stránkách www.cvutmedialab.cz.
 
 
22.listopad 2007