Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Škoda pořádá ekologickou konferenci

Slavnostním večerem v Ekotechnickém muzeu v Praze začíná ve středu konference o udržitelnosti automobilového průmyslu, kterou pořádají společnosti Škoda Auto a Ško-Energo. Co je na dalším programu akce?

1. den – 18:00 – 22:00 – Slavnostní večer v Eko Muzeu v Praze
Přivítání hostů a seznámení s harmonogramem, hlavními osobnostmi a mluvčími konference
·         Mezi hosty budou mluvčí a účastníci konference včetně médií a významných osobností české politické scény
·         Zúčastní se také představenstvo Škoda Auto
2. den – Konference Na Karmeli v Mladé Boleslavi
Dopoledne
·         10:00 – zahájení konference v aule VC Na Karmeli
·         10:15-11:55 – hlavní přednášky
o        10:15-10:40 – Reinhard Jung (předseda představenstva Škoda Auto) – Škoda Auto a současné aktivity směrem k životnímu prostředí
o        10:40-11:05 – Ivan Hodač (generální tajemník Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA)) – současná legislativa EU a její vývoj
o        11:05-11:30 – Martin Nepraš + Volker Grüntges (McKinsey&Company – Munich office) – výhled do budoucnosti automobilového průmyslu
o        11:30-11:55 – Rut Bízková (náměstkyně ministra životního prostředí) – současná situace v oblasti životního prostředí v České republice, výhledy, chystaná opatření
·         11:55-13:00 – společný oběd (formou rautového bufetu)
Odpoledne – Panelové diskuze v konferenčních prostorách
·         13:00-14:30
o        Produkt a jeho životní cyklus
§         Témata: Racionalizace výroby, recyklace, nakládání s odpady, nové technologie a nanotechnologie
§         Partneři: Škoda Auto (Marko Kosovič – specialista péče o životní prostředí), Volkswagen (Günter Damme – vedoucí environmentálních záležitostí) , exministr ŽP ČR (Martin Bursík)
o        Současná a budoucí paliva, jejich perspektivy
§         Témata: Využití alternativních paliv, vývoj, úskalí, budoucnost
§         Partneři: Škoda Auto (Eckhard Scholz – člen představenstva pro technický vývoj), Shell (Karsten Wilbrand – manažer pro palivové technologie koncernu), Vítkovice (Tomáš Klímek – vedoucí útvaru Engineering Vítkovice)
o        Energetika v automobilovém průmyslu
§         Témata: Decentralizovaná výroba energií pro automobilový průmysl, možnosti výroby energie z obnovitelných zdrojů
§         Partneři: E.ON Czech Holding (Michael Fehn – předseda představenstva), ŠkoEnergo (Miroslav Žďánský – jednatel za ekonomickou oblast), ČVUT (František Hrdlička – děkan fakulty strojní)
·         15:00-16:30
o        Legislativa a výroba automobilů
§         Témata: Vývoj politiky a legislativy EU, požadavky a cíle ČR, zkušenosti a možnosti Automobilového průmyslu
§         Partneři: Škoda Auto (Radek Špicar – ředitel oddělení vnějších vztahů Škoda Auto), Evropská unie (Philippe Jean – Vedoucí oddělení automobilového průmyslu Evropské komise), MPO ČR (Erik Geuss – náměstek ministra)
o        Společenská odpovědnost
§         Témata: Význam pro společnost a životní prostředí, ekonomický význam a dopad na fungování firmy
§         Partneři: Škoda Auto (Petr Ondráček – oddělení vnějších vztahů + Julia Koplin – Volkswagen), Fórum dárců (Pavlína Kalousová – ředitelka), EK pro podnikání a průmysl (Jiří Plecitý – člen kabinetu viceprezidenta EK Güntera Verheugena)
o        Finanční krize, dopady a opatření
§         Témata: Význam pro ekonomiky a trhy, šrotovací prémie, krachy vs. posílení, rostoucí význam ekologie
§         Partneři: Škoda Auto (Klaus Dierkes – člen představenstva pro oblast personalistiky), ACEA (Ivan Hodač – generální tajemník), TPCA (Jiří Černý – viceprezident)
1.říjen 2009