Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Škoda uzavřela novou kolektivní smlouvu

Vedení automobilky Škoda a zástupci odborových organizací uzavřeli v pátek 22. března kolektivní vyjednání. S účinností od 1. dubna 2013 dochází ke zvýšení současných mzdových tarifů o 3 procenta. Každému tarifnímu zaměstnanci zároveň náleží podíl na pozitivních hospodářských výsledcích společnosti v roce 2012 v podobě variabilní části bonusu v celkové výši 20 000 Kč. Bonus bude vyplacen v květnovém výplatním termínu jako součást mzdy za duben. Poprvé byla uzavřena také Dohoda o zaměstnanosti. Tato dohoda platí do 31. prosince 2018 a zvyšuje jistotu práce zaměstnancům v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Uzavřena byla také Dohoda o flexikontech, která rozšiřuje stávající flexibilitu zaměstnanců a tím i podniku vyhovět potřebám zákazníka. Nová kolektivní smlouva byla uzavřena pro období od 1. dubna 2013 do 31. března 2014.

„ŠKODA AUTO je díky nové kolektivní smlouvě opět konkurenceschopnější. Významný posun ve flexibilitě zaměstnanců zároveň posiluje jistotu zaměstnání. Ta je společně s dalšími tématy upravena v Dohodě o zaměstnanosti,“ potvrzují za vyjednávací týmy člen představenstva za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar a předseda ZO OS KOVO při ŠKODA AUTO Jaroslav Povšík. Společnost ŠKODA AUTO se dohodou zavázala k podpoře dalšího profesního rozvoje zaměstnanců. Naopak zaměstnanci jsou připraveni k dalšímu růstu kvalifikace a plnění nových úkolů v podniku.

Dohoda o zaměstnanosti je v rámci České republiky ojedinělým dokumentem. Uzavřením dohody zdůraznila společnost ŠKODA AUTO a vedení odborů svou společnou odpovědnost za další rozvoj a zachování trvale udržitelné zaměstnanosti. Dohoda v sobě spojuje prvky vysoké angažovanosti, flexibility a zajištění soustavného rozvoje zaměstnanců i samotné společnosti ŠKODA AUTO. Díky tomu je možné zaručit trvale udržitelnou zaměstnanost ve všech třech českých závodech.

Dlouhodobé zachování pracovních míst je do budoucna možné i díky zvýšení flexibility zaměstnanců, zakotveném v dohodě o flexikontech. Tento osvědčený nástroj umožňuje automobilce rychle a efektivně reagovat na potřeby trhu a efektivně využívat výrobních kapacit. Zaměstnancům tak přináší jistotu práce i v případě nenadálého poklesu poptávky po produkci. Prakticky bude možné využívat flexikonto v rámci až dvouletého období.

 

22.březen 2013