Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Slabý střídá Havelku v čele AFI

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) má nové vedení. Dosavadní předseda řídícího výboru  Jan Amos Havelka opustil svou funkci, následovníkem byl zvolen Martin Slabý. 
 
Dosavadní předseda Havelka byl pověřen ministrem hospodářství Slovenské republiky aby vedl krizový management slovenské agentury pro podporu investic SARIO a začal její transformaci v moderní a výkonnou agenturu. J. A. Havelka byl prvním generálním ředitelem agentury CzechInvest (v letech 1993 – 1999) a zásadně se podílel na vytváření její počáteční strategie, nastavení cílů a jejím přerodu v marketingovou agenturu, získávající řadu zahraničních investic. Nyní bude mít za úkol uplatňovat na Slovensku to, co se osvědčilo v České republice.
Nový předseda Řídícího výboru AFI Martin Slabý je absolventem stavební fakulty ČVUT Praha. Jako projektant a projektový manažer se podílel na přípravě a realizaci řady významných průmyslových investic v České republice i v zahraničí. Od roku 1995 je generálním ředitelem akciové společnosti CHEMING.
18.listopad 2005