Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Asociace Záchranný kruh ve spolupráci s ČKP a dalšími partnery spustila celostátní kampaň „Ty to zvládneš“. Tentokrát cílí na bezpečnost chodců v silničním provozu. 

Kampaň „Ty to zvládneš“ volně navazuje na loňský ročník, který byl zaměřen na problematiku správného chování při dopravní nehodě a záchrany života u dopravních nehod.

„Prostřednictvím krátkých situačních videoklipů bylo osloveno přes 5 miliónů lidí a enormní zájem veřejnosti o komunikované téma potvrdila rovněž nebývale vysoká aktivita lidí na sociální síti Facebook, kde jen instruktážní video zhlédlo více jak 1,5 mil. uživatelů“, zmínil Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh.

Lukáš Hutta

Lukáš Hutta

V letošním roce 2017 se kampaň „Ty to zvládneš“ zaměřuje na bezpečnost chodců, na typické příčiny tragických nehod z viny jejich, ale i řidičů motorových vozidel. V celkem 10 emotivních spotech jsou vyobrazeny nejčastější chyby, kterých se dopouštějí jak chodci, tak řidiči. Každá z deseti situací má pak svůj instruktážní spot, který ve speciální 3D analytice danou chybu rozebírá a hlavně ukazuje správné řešení dané situace.

Foto z natáčení videoklipu

Foto z natáčení videoklipu

„Mezi tématy, kterým se letošní kampaň věnuje, je např. vyvrácení mýtu o absolutní přednosti na přechodu pro chodce, přecházení mimo přechod, přecházení silnice přes ostrůvek, vystupování z tramvaje na místech bez nástupního ostrůvku, přecházení silnice před tramvají. Nechybějí ani témata jako např. problematika viditelnosti chodců, jízda agresivního řidiče či přecházení přes víceproudou silnici“, shrnula témata Ing. Veronika Krajsová, prezidentka asociace.

Veronika Krajsová

Veronika Krajsová

Na realizaci kampaně, jejíž letošní motto je „Chodci nejsou nesmrtelní“, se podílel zkušený tým odborníků, záchranářů a filmařů. Režie se opět ujal Jiří Studnička, produkce byla pod taktovkou zmiňované asociace. Celý projekt vznikl díky financím z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi hlavními partnery kampaně můžeme pak nalézt Hasičský záchranný sbor Karlovarského a Plzeňského kraje, Policii ČR – krajské ředitelství policie Karlovarského kraje a Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje.

Nad kampaní převzali záštitu:

– Policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý – Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba – Vedoucí BESIP – Ministerstvo dopravy ČR Ing. Martin Farář

Martin Farář

Martin Farář

V letech 1993-2016 zahynulo při nehodách na českých silnicích celkově 5 691 chodců. Za dané období se oběti z jejich řad podílely na celkovém počtu usmrcených při nehodách z 22,3 procenta. Od ledna do konce srpna letošního roku přibylo dalších 59 usmrcených chodců.

Pro chodce jsou obzvláště tragické nehody v extravilánu. Pravděpodobnost, že chodec při střetu zemře, je oproti obcím 5,8x vyšší. Statistiky nehod z let 2006-2016 vypovídají, že chodci nejčastěji umírají od října do února. Nejinak tomu bylo i loni, navíc například v únoru činil podíl mrtvých chodců na celkovém počtu obětí nehod 42 procent, v lednu pak bezmála 41 procent.

Chodci nejčastěji ze všech skupin účastníků silničního provozu umírají v noci. Loni to bylo 59,5 procenta všech obětí z jejich řad. Dalších zhruba 10 procent z nich přišlo o život ve dne za viditelnosti zhoršené například deštěm či mlhou.

„Avšak oproti roku 2015 loni v nočních hodinách zemřelo při chůzi mimo obec o 10 chodců méně. Ve dne za zhoršené viditelnosti nezahynul žádný, ačkoliv o rok dříve to byly 3 osoby. Nesporně se tak pozitivně projevilo povinné nošení reflexních doplňků při chůzi mimo obec zavedené v únoru 2016,“ uvádí Roman Budský.

Roman Budský

Roman Budský

Ambasadory kampaně pro rok 2017 jsou Miluše Bittnerová, herečka a rozhlasová moderátorka a Vojtěch Štajf, zkušený automobilový závodník startující v domácích i zahraničních rallye soutěžích.

Vojtěch Štajf

Vojtěch Štajf

S kampaní se lidé setkají v televizi, rádiu, na výlepových plochách, v tisku, na sociálních sítích i v prostředcích hromadné dopravy.

Celou kampaň je pak možné nalézt na adrese www.tytozvladnes.cz.

Zdroj: Roman Budský, PR Ty to zvládneš
24.září 2017