Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Stará auta se v lednu stanou neprodejnými

Prezident republiky dne 8. října 2008 podepsal zákon, kterým se mění zákon o odpadech. Novela zavádí „Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků“. Zákon má nabýt účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Pokud bude zákon ve Sbírce zákonů vyhlášen ještě v říjnu, což je dost pravděpodobné, bude změna účinná od 1. ledna 2009.
 
Žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu bude po účinnosti novely povinen zaplatit poplatek, stanovený podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech podle předpisů Evropských společenství (tzv. norem EURO). Plnění těchto limitů budou úřady zjišťovat z osvědčení o registraci vozidla (tzv. malého techničáku).
 
Poplatek je stanoven ve výši:
 
·        3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,
·        5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,
·        10 000 Kč v případě, kdy vozidlo nevyhoví ani normě EURO 1 (rok výroby cca 1992 a starší).
 
Žádný poplatek se naopak nebude platit u vozidel, která splňují mezní hodnoty emisí EURO 3 nebo vyšší (cca od roku výroby 2000).
 
Při určení výše poplatku se nerozlišuje mezi tím, zda jde o osobní automobil, nákladní automobil, autobus nebo motocykl. Rozhodující je pouze „papírová“ hodnota produkovaných emisí.
 
Poplatek bude placen při první registraci ojetého vozidla dovezeného z ciziny v ČR, a pokud je již vozidlo v ČR registrováno, pak při první přeregistraci vozidla po účinnosti zákona.
 
Poplatek bude příjmem Státního fondu životního prostředí.
29.říjen 2008