Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Státní podnik koupí 45 vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou 30 milionů korun je dodávka 45 ks vozidel SUV .

Součástí zakázky je dodávka 45 ks nových vozidel SUV na místo plnění, včetně zabezpečení servisních služeb a odstranění případných vad na těchto vozidlech a to v záruční době 24 měsíců bez omezení počtu ujetých kilometrů na věcné a právní vady a 60 měsíců na prorezavění karoserie a to vše počítáno od data převzetí vozidla.
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci je do 19. října, lhůta pro doručení nabídek končí 31. října 2007.

Kontakt:

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Lenka Zahálková
odbor právní – OZVZ
Přemyslova 1106
501 68 Hradec Králové
Tel.: 495 860 203,495 860 293
Fax: 495 262 391
E-mail:
zahalkova@lesycr.cz

30.září 2007