Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Státní podnik koupí vozy kategorie N1

Tendr s předpokládanou hodnotou 22,7 milionů korun byl vypsán na nákup 15
vozidel kategorie N1 s úpravou na mobilní úřadovny.

Veřejná zakázka obsahuje dodání 15 ks nových vozidel kategorie N1 dle
přílohy zák. č. 56/2001 Sb. s úpravou na mobilní úřadovnu mobilní expertní
jednotky pro kontrolu dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě,
přeprav zboží v režimu ADR, kontrolní vážení vozidel a kontrolu technického
stavu vozidel v provozu.
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci je do 4. dubna, lhůta pro doručení
nabídek končí  16. dubna 2008.

Kontakt:

Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o.
Ing. Jiří Kánský
Letňanská 24
190 00  Praha 9
Tel.: +420602363559
Fax: +420286892699
E-mail: kansky.cspsd@tiscali.cz
 

10.březen 2008