Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Středočeský kraj nesouhlasí s plánem na D11

Zastupitelstvo Středočeského kraje vyjádřilo nesouhlas s postupem Ministerstva dopravy při zprovoznění dokončeného úseku dálnice D11 mezi 50. a 68. km.
 
 Vedení dopravy mezi stávající D11 a nově otevřeným nesouvislým úsekem přes obce Velký Osek, Ovčáry a Jestřabí Lhota povede k výraznému zhoršení životních podmínek pro obyvatele těchto obcí. Zastupitelstvo Středočeského kraje vyjadřuje rovněž znepokojení nad tím, že provizorní vedení dopravy nebylo projednáno s žádným orgánem kraje,“ uvádí se v tiskovém prohlášení.
 
30.prosinec 2005