Kategorie
Značky
Regiony
 
 

TPCA se zapojila do projektu Zelená firma

V kolínské automobilce TPCA se nyní může ekologickým způsobem zbavit elektronického odpadu ze své domácnosti každý ze tři a půl tisíce zaměstnanců.  Zapojením do systému ekologického nakládání s elektroodpadem společnosti REMA System získala TPCA právo používat logo Zelená firma.

 „Jedním z důvodů tohoto kroku je náš dlouhodobý cíl neustále snižovat zatížení životního prostředí. Druhým důvodem je skutečnost, že ne všichni zaměstnanci mají možnost v místě svého bydliště třídit odpad. Jde tedy i o určitý druh benefitu pro naše zaměstnance,“ říká zástupce generálního manažera pro výrobu Robert Kiml.
Sběrný box je určen na malé elektrospotřebiče (počítačové myši, klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, baterie, fotoaparáty a další), které si zaměstnanci přinesou ze svých domovů.
Proč je dobré třídit elektronický odpad? Elektronické výrobky obsahují řadu škodlivin a toxických látek. Ideálním řešením je recyklace, která využije drahých kovů (např. zlato, kobalt nebo platina) obsažených ve výrobcích k dalšímu použití. 
TPCA nyní recykluje 84 % veškerého odpadu a žádný odpad z její činnosti neskončí na skládce. Princip neustálého zlepšování zvaný Kaizen velí nebýt spokojený se současným stavem a zlepšovat zavedené standardy. Lavičky z recyklovaného plastu, oddělené třídění PET lahví, odstranění nežádoucího materiálu (textil, pryž) z poškozených plastových dílů a jejich následná recyklace – to je jen několik příkladů Kaizenů realizovaných v TPCA a posledních několik měsíců. Každý zaměstnanec je osobně zodpovědný za správné třídění odpadu – po celé továrně jsou rozmístěny barevné koše na papír, kartony, směsný odpad, nebezpečný odpad a nově jsou tříděny i PET lahve od ostatních plastů.
11.říjen 2008