Kategorie
Značky
Regiony
 
 

ÚHOS povolil změnu majitele Tatry

Nový majitel, Blue River je společností s ručením omezeným, která byla založena v roce 2005 za účelem podnikání v oblasti pronájmu nemovitostí, nicméně doposud nevykonávala žádnou podnikatelskou činnost. Společnost nevykonává kontrolu nadžádným jiným soutěžitelem, přičemž v době nabytí výlučné kontroly nad společnostíTATRA bude společně kontrolována společnostmi Meadow Hill, Vectra a KBC.

Činnost Tatry se soustředí především do oblastí výzkumu, vývoje, výroby, prodeje, oprav a servisu nákladních automobilů, včetně jejich modifikací, dále do oblasti speciálních automobilů, sestav, podsestav a součástí nákladních automobilů. TATRA kontroluje v České republice následující společnosti:

Tafonco a.s., která působí v oblasti výroby a prodeje odlitků z litiny, nízkouhlíkové litiny a slitin hliníku, včetně výroby modelových zařízení a nástrojů,

Taforge a.s., jejímž předmětem podnikání je kovářství, zámečnictví, tepelné zpracování kovů a výroba nástrojů.

Tawesco s.r.o., jež je činná v oblasti konstrukční a projektové činnosti ve strojírenství, výroby nástrojů a kovoobrábění, broušení a leštění kovů, zámečnictví apod.

 

14.září 2006