Kategorie
Značky
Regiony
 
 

UniCredit Leasing reaguje na změny kolem DPH

Změny plynoucí z novely Zákona o DPH, které vstoupily v platnost 1. dubna letošního roku, přinesly velké změny do oblasti leasingu. UniCredit Leasing upozorňuje například na změnu výpočtu pojistného z ceny bez DPH, díky které se sníží splátky pojistného nebo zrušení dvojího zdanění DPH u operativního leasingu. Dále dochází díky novelizaci Zákona o dani z příjmu ke snížení minimální doby trvání smlouvy o šest měsíců u finančního leasingu.

"Možnost odpočtu DPH u všech typů osobních automobilů má v případě financování nákupu leasingem nebo úvěrem ještě další pozitivní souvislosti, které ovlivňují celkovou výši měsíční splátky," řekl Jiří Vintr, manažer Řízení produktů UniCredit Leasing. „Klienti, plátci DPH, tak ušetří nejen díky odpočtu DPH z pořizovací ceny vozu, ale i snížením splátky pojistného, které se nově vypočte z pořizovací ceny bez DPH nebo zrušením dvojího zdanění daní z přidané hodnoty u operativního leasingu,“ upřesnil Jiří Vintr.
 
Je však důležité připomenout, že uvedené změny se dotýkají až automobilů, které jsou klientům předávány po 1. dubnu 2009. „U všech typů produktů jsme zaznamenali vyčkávání klientů na období po vstupu novely Zákona o DPH v platnost,“ dodává Jiří Vintr. Samozřejmě i nadále platí možnost pro podnikatele z řad malých a středních podniků pro všechny produkty využít zvýhodněné financování s podporou Evropské investiční banky.
 
Změny plynoucí z novely Zákona o DPH resp. Zákona o dani z příjmu, které pozitivně ovlivňují financování leasingem nebo úvěrem:
 
      možnost uplatnění odpočtu DPH pro plátce DPH u všech osobních automobilů předaných klientům po 1. dubnu 2009
 
      změna základu pro výpočet pojistného – z ceny bez DPH, snižuje platbu za pojištění
 
     zrušení dvojího zdanění DPH u operativního leasingu osobních automobilů sníží měsíční splátky nájemného; dříve byly splátky nájemného vypočteny z ceny včetně DPH a dále zdaněny sazbou DPH jako nájemné; nyní jsou splátky vypočteny z ceny bez DPH a dále zdaněny sazbou DPH jako nájemné
 
    snížení minimální doby splácení finančního leasingu o 6 měsíců u 2. a 3. odpisové skupiny zmírňuje nepoměr mezi efektivní dobou používání například automobilu a délkou daňových odpisů; nově je minimální doba trvání smlouvy o finančním leasingu stanovena pro 2. odpisovou skupinu (zahrnuje osobní automobily) na 54 měsíců a pro 3. odpisovou skupinu na 114 měsíců.
13.duben 2009