Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Veřejná správa neplní ekologické závazky

Program obměny vozového parku veřejné správy za „ekologicky přátelská“ vozidla byl schválen vládou 16. prosince 2008. Jak vypadá jeho plnění?

Podíl ekologických vozidel na celkovém vozovém parku využívaném orgány státní správy musí být do konce roku 2013 ve výši alespoň 25 procent.

„Bohužel vyjma několika výjimek úřadů státní správy je rok před vládou stanoveným termínem toto procento velmi nízké – necelých 10 procent. 25 procent dosáhl zatím jen ČSÚ, ERÚ, Kancelář PSP, NKÚ a MPO, a dokonce Krajské úřady ve Zlíně a Liberci, přestože pro orgány samosprávy byla obměna pouze doporučena,“ uvádí analýza České plynárenské unie.

Více informací naleznete na webu ČPU: http://www.cpu.cz

30.prosinec 2012