Kategorie
Značky
Regiony
 
 

VIZE 0: podíl seniorů na nehodách roste

Během roku 2021 vyšetřovala Policie ČR celkově 99 332 dopravních nehod, při kterých zahynulo 470 osob, dalších 1 624 bylo zraněno těžce a 20 581 lehce. „Z toho bylo 12 223 dopravních nehod s účastí seniorů, kterých při nich zemřelo celkově 120 (z toho bylo 80 mužů a 40 žen), o 15 více než v roce 2020,” připomněl šéf dopraváků Jiří Zlý.

“Dalších 296 utrpělo těžké zranění (meziročně o 51 méně; z toho bylo 153 mužů a 143 žen) a 2 931 bylo zraněno lehce (oproti roku 2020 o 32 více; z toho bylo 1 635 mužů a 1 296 žen). Podíl osob ve věku 64+ na celkovém počtu obětí nehod byl ve výši 25,5 procenta, v případě těžce zraněných to bylo 18,2 procenta a u lehkých zranění se jednalo o 14,2 procenta“, shrnuje plk. Jiří Zlý, ředitel služby dopravní policie.

Celkové ekonomické ztráty z dopravních nehod s účastí seniorů dosáhly výše 17,04 miliardy korun (z celkových 77,22 miliard). Do konce letošního srpna zemřelo při nehodách celkově 304 osob, z toho bylo 79 seniorů (meziročně o 2 více).

Podíl seniorů na celkovém počtu obětí dopravních nehod dlouhodobě narůstá. Zatímco v roce 2012 to bylo zhruba 19,7 procenta, v roce 2021 se jednalo již o 25,5 procenta. Podobně je tomu i v případě těžce zraněných osob ve věku 64+, kdy během posledních 10 let narostl jejich podíl z 15,6 na 18,2 procenta. Příčin je více.

„Především populace České republiky stárne. Český statistický úřad uvádí, že zatímco ve druhé polovině osmdesátých let minulého století byl jejich podíl na celkové populaci 12 procent, na začátku roku 2012 to bylo již 16,2 procenta a na konci roku 2021 to bylo dokonce 20,6 procenta. Seniory ohrožuje i jejich zvýšená fyzická zranitelnost a také postupný úbytek psychických a fyzických schopností. V konečném důsledku pak s narůstajícím věkem stoupá riziko, že zranění utrpěné při nehodě bude smrtelné. Osoby ve věku nad 65 let jsou dvakrát více vystaveny riziku úmrtí při dopravní nehodě, od 75 let toto riziko významně narůstá – ohrožení je více než 16násobné. Sluší se ovšem dodat, že aktuální mentální i fyzická kondice jsou velmi individuální záležitostí,“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0.

V roce 2021 senioři nejčastěji umírali jako řidiči osobních automobilů

„Loňské dopravní nehody si vyžádaly daň v podobě 120 zmařených životů seniorů. Nejčastěji umírali senioři jako řidiči osobních automobilů, dále pak jako chodci, spolucestující v osobních automobilech a cyklisté. Markantní je bezmála 40procentní podíl seniorů na celkovém počtu usmrcených chodců a třetinový podíl na celkovém počtu obětí z řad cyklistů“, upřesňuje plk. Zuzana Pidrmanová z Policejního prezídia České republiky. Vysoký je i podíl usmrcených seniorů jako řidičů osobních automobilů a také na sedadlech spolujezdců řidičů osobních automobilů – dosahuje 27 procent.

Oproti roku 2020 zemřelo o 2 více seniorských řidičů, 7 více jako spolujezdců v osobních automobilech, o 5 více chodců, o 4 více řidičů motocyklů a o 1 více cestujících v autobusu. Naopak o 2 méně bylo mrtvých cyklistů, o 1 méně řidičů nákladních automobilů i jejich spolujezdců.

Mezi kraji existují propastné rozdíly

Nejvíce seniorů zemřelo ve Středočeském kraji, a to 24. S velkým odstupem následují kraje Jihočeský (13) a Moravskoslezský (12). Největší podíl seniorů na celkovém počtu obětí nehod byl v Moravskoslezském kraji – 41 procent, následují kraje Pardubický (38 %) a Liberecký (33 %).

Nejvyšší počet těžce zraněných osob ve věku 65 let a více registrují statistky dopravních nehod v kraji Jihočeském (38) a Středočeském (37). Naopak největší podíl seniorů na celkovém počtu osob těžce zraněných při dopravních nehodách byl zaznamenán v Praze (27 %) a v Pardubickém kraji (24 %).

Světová i česká populace stárnou

Světová populace stárne. Proto Organizace spojených národů vydala doporučení, jakým oblastem života seniorů je třeba věnovat zvýšenou pozornost, aby byla zachována potřebná kvalita jejich života. A stárne i česká populace. Podíl seniorů bude postupně narůstat. Jejich podíl na celkové populaci ČR by měl podle Ministerstva práce a sociálních věcí vzrůst do roku 2050 z dnešních necelých 21 procent na 30,5 procenta, tedy zhruba o polovinu.

„Jejich bezpečnosti na silnicích je tak nutné věnovat náležitou pozornost. Je třeba v dostatečném předstihu plánovat budoucí vývoj infrastruktury i dopravní obslužnosti, aby vyhovovaly potřebám stárnoucí populace. Danému trendu by měly věnovat náležitou pozornost i výrobci motorových vozidel a stranou nesmějí stát ani subjekty zaměřené na vzdělávání účastníků silničního provozu. To ostatně koresponduje s doporučeními OSN,“ upřesňuje Roman Budský.

Roman Budský

Zdroj: VIZE 0, Milan Káňa
3.říjen 2022