Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Vláda kývla na 110 km/h na silnicích 1. třídy

Vláda schválila zvýšení nejvyšší povolené rychlosti na vybraných silnicích prvních tříd z 90 na 110 kilometrů za hodinu.

Návrh novely zákona o pozemních komunikacích dále umožní obcím prodávat vozidla odtažená při blokových čištěních, o která se jejich majitelé nehlásí.

Návrh takzvaného vymezení kategorií a tříd dálnic a silnic prakticky počítá se zrušením kategorie rychlostní silnice, které laická veřejnost běžně zaměňuje za dálnici a které se nově stanou dálnicemi druhé třídy s maximální rychlostí 130 kilometrů za hodinu.

Reálný dopad pro řidiče bude mít ale rozdělení silnic prvních tříd na dvě kategorie. V úsecích, které jsou směrově oddělené, navrhuje ministerstvo dopravy povolenou rychlost zvýšit o 20 kilometrů v hodině na rychlost 110 kilometrů za hodinu. U silnic, kde mezi směrovými pruhy svodidla nebo jiný zádržný systém není, bude ponechána stávající maximální rychlost 90 kilometrů v hodině.

Zvýšení rychlosti se bude týkat úseků, které musí splňovat bezpečnostní kritéria, uvedl ministr dopravy Zbyněk Stanjura s tím, že zjednodušeně řečeno má jít o ty silnice, které dálnici připomínají. Podmínkou je dvouproudý provoz v obou směrech, které jsou od sebe oddělené svodidly.

Rovněž se v daných úsecích nesmí vyskytovat žádné křižovatky nebo autobusové zastávky.

Zvýšení rychlosti na vybraných úsecích se nestane automaticky. “Postupně budou probíhat bezpečnostní audity a bude vyhodnoceno, zda v některých konkrétních případech by ta rychlost měla být dopravním značením buď zvýšena, nebo naopak snížena,” uvedla Šárka Homfray z odboru legislativy ministerstva dopravy.

Obce mohou po půl roce prodat odtažená auta

Pro zvýšení ochrany účelových komunikací například proti zakládání černých skládek navrhuje ministerstvo dopravy přesunout odpovědnost za správu těchto komunikací z obcí, do jejichž katastru tyto silnice patří, na obce s rozšířenou působností. Malé obce totiž zpravidla nemají dostatek lidí a zkušeností, aby se mohly vypořádat se s případy, kdy lidé tyto komunikace úmyslně znečišťují.

V neposlední řadě novela zákona upravuje práva a povinnosti obcí při odtahování vozidel například při příležitosti blokových čištění silnic.

Nově by obce mohly prodávat odtažená vozidla, o která se v šestiměsíční lhůtě po oznámení o odtahu jejich majitelé nepřihlásí. Z výnosu by poté měly úřady pokrývat část nákladů spojených s odtahem vozidel, ke kterým se majitelé nehlásí. Ta pak dlouhodobě stojí na odtahových parkovištích nebo je úřady musí na vlastní náklady sešrotovat.

18.duben 2013