Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Volkswagen má cenu za trvale udržitelný rozvoj

Koncern Volkswagen znovu obdržel ocenění za své rozsáhlé aktivity na poli trvale udržitelného rozvoje a podnikové sociální odpovědnosti. Světové fórum pro etiku v podnikání ocenilo úspěchy koncernu Cenou za etiku v podnikání 2012 v kategorii “Vynikající společnost”.

Správní rada Fóra vyzdvihla trvalou snahu Volkswagenu v oblastech ekologického managementu a podnikové sociální odpovědnosti. Rada také zohlednila zařazení Volkswagenu do renomovaného světového indexu trvale udržitelného rozvoje Dow Jones Sustainability World a jeho třetí místo v žebříčku Sustainalytics DAX 30.

Světové fórum pro etiku zdůvodnilo udělení ceny vedoucím postavením Volkswagenu v přebírání podnikové sociální odpovědnosti a realizaci mimořádných a inovativních projektů. Fórum také vyzdvihlo, že koncern v mnoha oblastech přispívá pozitivním způsobem k rozvoji společnosti a ve svých různých ekologických a zdravotnických projektech příkladně uplatňuje univerzální hodnoty, jako je čestnost, odpovědnost a úcta k lidem a životnímu prostředí.

Cena za etiku v podnikání je udělována Světovým fórem pro etiku v podnikání každé dva roky lidem a společnostem, které reprezentují hodnoty a etiku v podnikání. Toto ocenění bylo poprvé uděleno v roce 2006. Světové fórum pro etiku v podnikání organizuje pravidelné akce, jako je Mezinárodní vůdčí sympozium o etice v podnikání a Fórum světové mládeže, a považuje se za platformu pro vedení globálního dialogu na téma řízení společností.

19.prosinec 2012