Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Volvo Car Czech Republic na počátku nouzového stavu nabídlo svoje předváděcí vozy těm, kdo je využijí v pomoci druhým. Jednou z takových organizací je Post Bellum a její Centrum pomoci Paměti národa. Značka podpořila i další neziskové organizace.

Projekt Paměť národa založila skupina českých novinářů a historiků jako prostor pro uchování životních příběhů pamětníků významných okamžiků naší historie – od světových válek a holocaustu přes období totalitního režimu až po příběhy představitelů národnostních menšin. V současném pandemickém období se řada z nich ocitla v komplikované životní situaci. Na 400 dobrovolníků po celé republice až pěti tisícům pamětníkům zajišťuje běžný nákup, vyzvednutí a předání léků nebo venčí domácí mazlíčky. To vše spolehlivý vůz výrazně usnadňuje, aby se pomoc těmto lidem nezastavila.

Podpora neziskových organizací

Nejsou to ale jen pamětníci historických milníků, kteří potřebují některou z různých forem podpory. Bez pomoci se neobejde také řada znevýhodněných sociálních skupin a rodin. Nezisková organizace Cesta domů už téměř dvě desetiletí poskytuje odbornou péči v domácím prostředí nevyléčitelně nemocným. 24 hodin denně 7 dní v týdnu se stará nejen o pacienty, ale i o jejich rodiny, které podporuje v péči o jejich blízké. V posledních měsících musela být část hospicové péče převedena na tzv. distanční formu, aby zdravotníci a dobrovolníci Cesty domů, ale i ostatní pacienti zůstali co nejvíce mimo ohrožení koronavirem. Zvýšily se tak nároky na cesty lékařů, sester a kurýrů, kteří do rodin průběžně doručují léky, zdravotnický materiál a pomůcky, teď zejména ochranné a hygienické. Také lékaři paliatři spolupracující s Cestou domů v rámci tzv. ambulance paliativní a podpůrné péče teď častěji vyjíždějí na návštěvy do rodin pacientů. Ti všichni využijí automobily, které jim Volvo dalo k dispozici.

Pomoc SOS vesničkám

Ani klienti nejstarší z českých neziskových organizací pomáhajících ohroženým dětem, pěstounům a osamostatňujícím se mladým lidem – SOS dětské vesničky – nezůstali uchráněni následků pandemie. Pracovníci „vesniček“ prostřednictvím potravinové banky rozvážejí strádajícím rodinám trvanlivé potraviny, pomáhají s řešením dluhů a vyřizováním sociálních dávek. Zprostředkovávají doučování dětí a zajišťují technické vybavení potřebné pro školní přípravu. A díky zapůjčenému automobilu si mohou pracovníci SOS Přístav naplánovat více jednání v jednom pracovním dni a rozvážet do rodin věcnou pomoc, jako jsou příkrmy, oblečení, hygienické potřeby apod.

Sponzoring vědecké obce

K hrdinům dnešní doby ochotným vyvinout mimořádné úsilí pro snazší život druhých patří vedle zdravotníků, sociálních pracovníků a dobrovolníků také vědci. Jejich přínos spočívající v odborných znalostech a bádání je nyní vnímán více než kdy dříve. Prostřednictvím Nadačního fondu Neuron, jehož je Volvo Car Czech Republic partnerem, může vozy Volvo využívat tým virologa a biochemika, prorektora Univerzity Karlovy Jana Konvalinky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Tým docenta Konvalinky, garanta vědecké rady NF Neuron oboru chemie, se soustřeďuje na izolaci virové RNA po odběru vzorků od pacientů. Při této práci je důležitá součinnost jednotlivých pracovišť, plynulá komunikace a také efektivní výměna nasbíraných vzorků mezi nemocnicemi a laboratořemi. Vědecký tým využívá vozy Volvo každý den při své práci na vývoji testovacích sad. Usnadňují a urychlují dopravu materiálu i pracovníků.

https://www.volvocars.com/cz/o-nas/o-spolecnosti/volvo-pomaha

Zdroj: Volvo, Petra Doležalová
14.květen 2020