Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Volvo zavádí 24týdenní rodičovskou dovolenou

Volvo Cars se rozhodla od 1. dubna 2021 poskytovat všem svým zaměstnancům, kterých je v celosvětovém měřítku ve všech jejích továrnách a kancelářích přes 40 tisíc, novou placenou rodičovskou dovolenou, která se týká obou pohlaví.

V rámci politiky Family Bond (Rodinné pouto) získají všichni zaměstnanci pracující pro společnost alespoň jeden rok rodičovskou dovolenou, v rámci níž budou po dobu 24 týdnů dostávat 80 % své mzdy. Zmíněná politika se vztahuje vždy na jednoho z rodičů, který může rodičovskou dovolenou čerpat kdykoli v prvních třech letech rodičovství.

„Chceme vytvořit kulturu, která podporuje rovnocenné rodičovství bez ohledu na pohlaví,“ uvedl Håkan Samuelsson, generální ředitel společnosti. „Podporování rodičů ve vytvoření rovnováhy mezi prací a rodinou přispívá k setření rozdílů mezi pohlavími a současně tento přístup umožňuje každému budovat si úspěšnou kariéru. Naše společnost se vždy zaměřovala na rodinu a na lidské potřeby. Prostřednictvím našeho programu Family Bond demonstrujeme a přivádíme k životu naše hodnoty, které následně posílí naši značku.“

Tato globální politika se vyznačuje vyšší mírou inkluze a podpory než spousta jiných politik celého světa, přičemž se vztahuje na všechny zákonně registrované rodiče, a to včetně rodičů adoptivních, pěstounů, náhradních rodičů i párů stejného pohlaví. V některých zemích nemají všichni noví rodiče na státem placenou dovolenou nárok nebo jsou některé skupiny vyloučeny, což se vztahuje především na otce.

Globální politika společnosti Volvo Cars se nechala inspirovat státní legislativou domácího trhu, tedy Švédska, které je svými velkorysými podmínkami rodičovské dovolené proslulé po celém světě. Ty v posledních desetiletích přinesly nesporné výhody rodičům i dětem. Uvedená politika navazuje na pilotní program zavedený v regionu EMEA v roce 2019, v rámci něhož tvořili 46 % všech žadatelů otcové.

„Tento program představuje více než jen novou politiku rodičovské dovolené pro naše zaměstnance: jedná se o ztělesnění kultury a hodnot naší společnosti,“ vysvětlila ředitelka pro korporátní funkce Hanna Fager. „Chceme stát v čele proměny našeho průmyslu a nastavit nový globální standard v oblasti péče o lidi. Rozhodnutí poskytnout všem našim zaměstnancům možnost čerpat placenou rodičovskou dovolenou přispěje ke zmenšení rozdílů mezi pohlavími. Tím současně získáme rozmanitější pracovní sílu, což se následně projeví zvýšením výkonu a posílením našeho podnikání.“

Při studiu výsledků našeho pilotního programu rodičovské dovolené jsme zjistili, že zaměstnanci oceňují politiku, která je genderově neutrální, inkluzivní a schopná přizpůsobit se osobním potřebám. Ze studií současně vyplynuly důležité poznatky o tom, jak povzbudit ještě více zaměstnanců k čerpání rodičovské dovolené a učinit z rodičovské dovolené pro oba rodiče novou „normu“.

Mezi překážky, které rodičům berou chuť čerpat rodičovskou dovolenou, patří jejich obavy, že by mohla mít tato jejich dlouhodobá nepřítomnost na pracovišti negativní dopad na jejich tým, strach z promeškání dlouhodobých kariérních příležitostí a kulturní předsudky, v rámci nichž se od otců očekává určité chování s ohledem na jejich práci a rodinu.

Aby společnost Volvo Cars podpořila přijetí těchto změn, zaměřila se na efektivnější komunikaci s ohledem na rodičovskou dovolenou. Představením 24týdenní dovolené jako předem určené možnosti chce dosáhnout výchozího efektu, kdy bude dost pravděpodobné, že se lidé rozhodnou pro předem stanovenou možnost. Ze stejného důvodu se společnost vyhýbá nejednoznačným prohlášením, jako je například „rodičovská dovolená na dobu až 24 týdnů“, protože v případě nejistoty převládá sklon předpokládat negativní výsledky.

Prostřednictvím uvedené taktiky se Volvo Cars snaží předem zabránit nesrovnalostem a kulturním bariérám a zároveň chce rodičům poskytnout jistotu.

Aby společnost Volvo Cars demonstrovala svůj závazek snížit rozdíly mezi pohlavími, bude postupně zveřejňovat výsledky svého snažení, aby se z jejího pokroku mohly poučit i ostatní společnosti.

Zdroj: Petra Doležalová
6.duben 2021