Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Výstaviště Praha rekostruuje Křižíkovy pavilony

Ačkoli pandemie covid-19 těžce zasáhla všechny oblasti života, doznalo Výstaviště Praha řadu změn také v roce 2020. Započata byla postupná rekonstrukce Křižíkových pavilonů, která je naplánována průběžně až do roku 2022, stejně jako rozvoj řady dalších ploch areálu.

Přestože byla na základě usnesení vlády zrušena většina hromadných akcí, na Výstaviště zavítalo v loňském roce přes 200 000 návštěvníků oproti roku 2019, kdy Výstaviště uvítalo přes 1,3 milionu návštěvníků.

„Uplynulý rok byl samozřejmě pro nás všechny naprosto nečekaným milníkem nejen ve světě byznysu, ale i našich soukromých životech. Vzhledem k situaci s covid-19 jsme byli nuceni pozměnit naše fungování, abychom dodrželi vládní a hygienická nařízení. Zrušena byla většina zavedených i nových akcí pro širokou veřejnost a společenský život zde víceméně utichl. Přestože jsme se ale ocitli v takto složité situaci, dosáhli jsme řady úspěchů a započali jsme plánované rekonstrukce míst, kde proběhly v roce 2019 přípravné práce, jen v pozměněném režimu. Svět se tak u nás nezastavil úplně, byť jsme samozřejmě z logiky dané situace zaznamenali jako kdekoli jinde v prostorách pro hromadné aktivity větší po-kles návštěvníků,” komentuje uplynulý rok Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, který funkci zastává od listopadu 2018.

Revitalizace a rekonstrukce

Celkově bylo v uplynulém roce proinvestováno do údržby a revitalizace téměř 30 milionů korun s tím, že většina peněz byla cílena na venkovní plochy. Investice do rekonstrukčních prací dosáhly bezmála 76 milionů korun. Celkové tržby Výstaviště činily téměř 64 milionů korun, kdy část, konkrétně 37,7 mil. korun, byla získána z akcí pro širokou veřejnost uskutečněných z počátku roku či během léta v období uvolněného režimu covid-19. Další příjmy byly získány z pronájmu budov a kancelářských prostor.

„Slíbili jsme, že pražské Výstaviště otevřeme Pražanům a vrátíme mu původní krásu. Významnou pro-měnou prochází nejen zelené plochy areálu, ale i jednotlivé budovy, které v posledních letech jenom chátraly. Jsem rád, že Výstaviště díky tomu ožívá a řada lidí si sem již našla cestu. Rozdíl je patrný na první pohled a další změny k lepšímu jsou na cestě,“ říká náměstek primátora pro finance a rozpočet Pavel Vyhnánek, v jehož gesci je i areál Výstaviště Praha.

Výstaviště nově nabízí například největší parkourové hřiště v Praze, děti se mohou vyřádit na velkém pískovišti a posedět můžete také u leknínového jezírka. Celoročně se mohou návštěvníci občerstvit v jednom z našich nových bister – Artyčok nebo Bistro No.2, od dubna do října nabízíme k zapůjčení elektrické grily, které potěší milovníky barbecue, nebo si můžete udělat piknik a využít našeho servisu.

Započata byla i rekonstrukce budovy Bohemia, která si z rozpočtu odkrojila investici ve výši 11,7 milionu korun a potrvá zhruba do konce letošního roku, velkou pozornost si vyžádala také nabídka pro sportovce, kteří tvoří širokou skupinu návštěvníků Výstaviště a přilehlé Stromovky. „Přestože jsme působili ve velmi omezeném režimu, podařilo se nám opět významně rozšířit nabídku volnočasových aktivit a rozšířit zázemí pro sportovce, zejména pro běžce, kteří již například nemusí řešit, kam schovat batoh s oblečením, když jdou běhat do Stromovky. Letos vyřešíme také hygienické zázemí a nabídneme možnost osprchovat se po sportu, než si zajdete na něco dobrého do některého z našich bister,” přibližuje novinky Tomáš Hübl a dodává: „V rámci zvelebování Výstaviště se ke slovu dostaly samozřejmě i pozemní komunikace, kdy byla konkrétně dokončena Bruselská cesta, která je nově kompletně vydlážděna a k dispozici jsou také nová vstupní místa ze Stromovky do areálu Výstaviště, značných oprav se ale dočkala i velká část cest v areálu.

Rekonstrukce Křižíkových pavilonů

Jedna z nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších rekonstrukcí je zaměřena na Křižíkovy pavilony, kde proběhly v roce 2019 přípravné práce a v roce 2020 pak byly započaty práce stavební v pozměněném plánu s ohledem na složitou situaci s covid-19. V letošním roce na jaře bude dokončen Pavilon D s tím, že investice do tohoto pavilonu dosáhne zhruba 55 milionů korun. Další budovy Křižíkových pavilonů B, C a E pak projdou rekonstrukcí v následujících měsících, a to zhruba od června 2021 do září 2022 s cel-kovou investicí ve výši 199 milionů korun.

„Křižíkovy pavilony jsou zcela jistě jednou ze staveb, kterou zná každý, už jen třeba pro fontánu a hlediště kolem. Symetrická kompozice pavilonů kolem fontány má svou architektonicko-urbanistickou hodnotu i při dnešním uspořádání Výstaviště. Robustní ocelová konstrukce zavěšená na nosných věžích je svým způsobem unikátní a konstruktivistický přístup k architektuře je v přímém dialogu s Průmyslovým palácem. Nesmíme také zapomínat na veřejně přístupné střechy pavilonů. V rámci areálu představují platformu s osobitým kouzlem poskytující ze zvýšené úrovně zcela jedinečný výhled na plochu výstaviště a přes železniční val i na trojskou vinici Sv. Kláry na horizontu,“ komentuje rekonstrukci Ing. arch. Ondřej Píhrt z pověřeného architektonického studia SOA.

„Jsme přesvědčeni o tom, že investice do budov po třiceti letech je správná. Celkové náklady na rekonstrukci výstavních sálů budou kolem 260 miliónů korun vč. DPH, přičemž vznikne konkurenceschopný moderní prostor v centru Prahy pro společenské a kulturní využití a celkově téměř 5.700 m2 ploch s od-povídajícím zázemím,“ doplňuje rekonstrukci spoluautor ze studia SOA Ing. arch. Štěpán Tom.

Zdroj: Linda Antony
12.únor 2021