Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Vznikla koalice na výrobu palivových článků

Daimler, Ford Motor Company a Nissan Motor podepsaly trojstrannou smlouvu směřující k urychlení komercializace elektromobilů poháněných palivovými články (fuel cell electric vehicle, FCEV).

Cílem této spolupráce je společně vyvinout systém pohonu palivovými články a snížit investiční náklady, které jsou se vznikem této technologie spojeny. Každá ze společností bude do projektu investovat rovným dílem. Strategie maximálního podílu sdílených konstrukčních řešení a úspor z rozsahu pomůže přivést první velkosériově vyráběné a cenově dostupné elektromobily poháněné palivovými články na světové trhy již v roce 2017.

Daimler, Ford a Nissan mají s prací na FCEV zkušenosti odpovídající v souhrnu šedesáti letům vývoje. Jejich automobily poháněné palivovými články najezdily v rámci testování již více než 10 milionů kilometrů po celém světě.

Stejně jako dnešní elektromobily poháněné elektřinou uloženou v bateriích jsou i vozy poháněné palivovými články úspornější než běžná auta a přispívají k diverzifikaci energetických zdrojů. Elektřina pro pohon vozu FCEV vzniká přímo na jeho palubě v palivových článcích, v nichž se odehrává elektrochemická reakce mezi vodíkem uloženým ve speciální vysokotlaké nádrži a kyslíkem obsaženým ve vzduchu. Jedinými vedlejšími produkty jsou vodní pára a teplo.

Více informací naleznete na portálu ekologickarevue.cz

 

8.únor 2013