Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Země EU předvedly pobídky k obnově voz. parku

Na zasedání Evropské asociace automobilových výrobců ACEA dne 14.11.2008 v Bruselu prezentovalo své systémy pobídek již 13 zemí EU. „Česká republika zatím o tomto kroku neuvažuje,“ uvedl ředitel Sdružení AP Antonín Šípek.

Země Evropské unie stále častěji motivují občany, aby ekologicky likvidovali staré osobní automobily a nahrazovali je vozy novými. Je pro to několik důvodů. Především je to snaha vyřadit z provozu automobily, které v mnohem vyšší míře než novější vozy poškozují životní prostředí (emise, CO2). Nové automobily jsou také mnohem bezpečnější. Aktuálně tyto logické argumenty zesiluje současná ekonomická situace.
 
Jak takové pobídky vypadají? Jedná se vždy o intenzivní, časově ohraničenou kampaň. Nejúspěšnější byla italská kampaň v letech 1997 až 1998, během níž bylo z provozu odstraněno 2 milióny automobilů starších 10 let. Pobídka činila 1 000 EUR na nákup nového vozu při současném „sešrotování“ starého auta. Francie takto v letech 1995 až 1996 omladila svůj vozový park o 1,1 miliónu vozů. Pobídka se pohybovala mezi 762 až 1 067 EUR, minimální stáří vozu bylo stanoveno na pouhých 8 let. Vůbec nejvíce starých automobilů bylo odstraněno během desetileté (1997 až 2007) kampaně ve Španělsku – 3,3 mil. vozů ve stáří nad 10 let. V současné době probíhají kampaně např. v Portugalsku (pobídka 1 000 EUR při náhradě vozu nad 10 let), od příštího roku se bude opakovat pobídková kampaň v Rumunsku (minimální stáří vozu 12 let, pobídka 790 EUR).
 
Obdobně bychom mohli uvést příklady z dalších evropských zemí. Česká republika však mezi nimi bohužel stále chybí. Sdružení AP přitom již mnohokrát upozorňovalo na znepokojující skutečnost, že náš vozový park (nejen) osobních automobilů je přestárlý, jeho průměrný věk se v posledních letech de facto zhoršuje a v k 30.6.2008 se přiblížil 14 rokům. K  obměně tedy reálně nedochází. Proto se domníváme, že by se i česká vláda měla zamyslet nad systémem pobídek, který by přispěl ke zlepšení uvedené situace. Konkrétních příkladů z Evropy máme dostatek. O zavedení zmíněných pobídek přitom uvažuji i státy, které je dosud odmítaly nebo státy, které je již uskutečnily v minulosti.
                           
Prezident Sdružení AP Ing. Martin Jahn k tomu uvádí: „Finanční recese a následné ochlazení ekonomického růstu vyžaduje účinné kroky k obnovení poptávky na trzích jednotlivých zemí a tím k oživení růstu jednoho z klíčových odvětví evropské ekonomiky – automobilového průmyslu. Trvalé vyřazování starých neekologických vozidel z provozu by současně přispělo i ke snižování škodlivých emisí a CO2, jakož i k bezpečnosti silničního provozu,mnohem účinněji, než direktivní zásahy Evropskékomise či národních legislativ.“
3.prosinec 2008