Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Změny v povinné výbavě už od září

Od 15. září letošního roku nebo od 1. ledna roku 2011 platí některé změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel.

Od letošní poloviny září je možné například provozovat vozidlo bez rezervní pneumatiky. Pro vozidla kategorií M1 a N1 uvedená do provozu před letošním 15. zářím však tato možnost platí pouze tehdy, je-li to se souhlasem výrobce, popřípadě jsou-li vozidla stejného typu uváděna na trh jako nová bez náhradního kola v souladu s vyhláškou. Vozidlo bez rezervního kola musí být vždy vybaveno sadou pro bezdemontážní opravu pneumatiky, popřípadě musí být uzavřena smlouva na nonstop asistenční služby po celé ČR.
 
Podobně se od 15. září 2009 zavádí nový povinný obsah autolékárniček. Jejich součástí se mimo jiné stane leták o postupu při zvládání dopravní nehody. Podle přechodného ustanovení vyhlášky mohou být nicméně až do 31. prosince 2010 všechna vozidla (stará i nově uváděná do provozu) vybavena lékárničkou podle vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Počínaje 1. ledna 2011 však ve všech vozidlech registrovaných v ČR, tedy i v těch starších, musí již být užita lékárnička, která odpovídá novelizované vyhlášce, včetně jejího doplnění letákem o postupu při zvládání dopravní nehody.
 
Od 1. ledna 2011 bude také povinné mít v motorovém vozidle (včetně motocyklů) reflexní vestu, nebo oděvní doplněk s označením z retroreflexního materiálu.
11.září 2009