Kategorie
Značky
Regiony
 
 

Změny v zákoně o silničním provozu

V úterý 15. dubna vyšel ve Sbírce zákonů nový zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění některé právní normy, mimo jiné i zákon o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.).

Od 1. července 2008 budou mít podle zněmí zákona obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které rozhodují o udělení a rozšíření řidičského oprávnění, možnost dálkového elektronického přístupu do Rejstříku trestů a tím budou moci ověřit, zda žadatel nemá uložen zákaz řízení motorových vozidel. V minulosti se totiž stávaly případy, kdy úřad udělil oprávnění i tomu, kdo zákaz činnosti úřadu zamlčel, neboť úřady doposud neměly možnost efektivním způsobem ověřit bezúhonnost žadatele a musely často spoléhat pouze na jeho čestné prohlášení.
“Novým zákonem však bohužel byla přijata také novela autoškolského zákona (č. 247/2000 Sb.), na jejíž zmatečnost jsme marně upozorňovali Ministerstvo dopravy již v loňském roce,” uvedl Autoklub ČR ve svém nedávném prohlášení.
Aktualizované úplné znění zákona o silničním provozu lze naleznout na stránkách Autoklubu ČR (www.autoklub.cz).
25.duben 2008